سیمای استان در یک نگاه

 
    
استان يزد با وسعتي حدود ۷۴۷۸۱ کيلومترمربع، معادل 4.6 درصد از وسعت کل کشور را فرا گرفته است.
اين استان از شمال و شمال غرب به استان اصفهان، از شرق به استان خراسان جنوبي، از جنوب شرق به استان کرمان و از جنوب و جنوب غرب به استان فارس محدود مي شود.
در حال حاضر در بين ۳۱ استان كشور، استان يزد هشتمين استان پهناور كشور محسوب ميشود و پس از استانهاي كرمان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، فارس، اصفهان و سمنان قرار دارد.

جمعيت استان در سال ۱۳۹8 حدود 1232773 نفر بوده كه معادل 1.4 درصد از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده است. 86 درصد جمعيت استان در نقاط شهري و 14 درصد در نقاط روستايي ساكن بوده اند. تراکم جمعیت در استان 16.5 نفر در هر کیلومتر مربع و بعد خانوار 3.3 نفر میباشد.
بر اساس آخرين تقسيمات سياسي- اداري کشور، استان يزد متشکل از 12 شهرستان، 23 بخش و ۴8 دهستان مي باشد.

شهر يزد مرکز سياسي- اداري استان به شمار مي ­آيد و شهرهاي ابرکوه، اردکان، بافق، بهاباد، تفت، هرات، اشکذر، زارچ، مهريز ،مروست و ميبد، مرکزيت 10 شهرستان ديگر استان را به عهده دارند.