عنوان خدمت کلان (شناسه زیرخدمت) عنوان زیرخدمت  (شناسه زیرخدمت) نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
مدیریت تحصیلی - دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص  (18042175000) آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم (استان های خاص) حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری
  -18042175100             3531112526
ارائه خدمات آموزشی در استان (18052172000) آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا  غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور روستایی و شوراها
  -18052172101             3531112530
ارائه خدمات آموزشی در استان (18052172000) آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها  غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -18052172100             3531112531
ارائه خدمات آموزشی در استان (18052172000) آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استان (18052172102) غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران
                3531112514
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف (12012154115) حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
                3531113210
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی (10032154109) غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
                3531113210
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012162108             3531112531
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000) ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها در استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
  -15022161104             3531112131
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور روستایی و شوراها
  -13042163104             3531112530
برگزاری انتخابات در استان (10062157000) اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان حضوری راهنما شناسنامه خدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
  -10062157101             3531112529
مدیریت تحصیلی - دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص  (18042175000) ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری
  -18042175101             3531112526
خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000) ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران
  -10012164103             3531112514
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012168104             3531112531
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریها غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012168105             3531112531
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
  -10032168100             3531112282
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استان حضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -10012154102             3531113210
برگزاری انتخابات در استان (10062157000) اعلام نتایج انتخابات در استان حضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
  -10062157102             3531112529
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (19042159000) برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور زنان و خانواده
  -19042159102             3531112249
پاسخ به استعلامات حوزه استان (10032170000) پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
  -10032170101             3531112282
پاسخ به استعلامات حوزه استان (10032170000) پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
  -10012170100             3531112282
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000) پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
  -17042169100             3531112282
خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000) پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران
  -19092164104             3531112514
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000) پشتیبانی و راهبری برنامه های مناسبتی برای زائرین استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   _
  -17042166100              
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10032162104             3531112531
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10032163101             3531112531
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012162100             3531112531
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید بودجه شهرداری ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10032162105             3531112531
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) تأیید حسابرسی دهیاری‌ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012163107             3531112531
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012162102             3531112531
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از هزار نفر حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012162106             3531112531
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) تأیید حکم دهیاران حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012163105             3531112531
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -15022162101             3531112531
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012162103             3531112531
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها حضوری   شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012162107             3531112531
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000) تایید مراکز ثقل استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل پدافند غیر عامل
  -11052153103             3531112614
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12012154108             3531113210
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000) تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل پدافند غیر عامل
  -11022153100             3531112614
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12012154119             3531113210
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (10012158000) تسهیل روند صدور شعبتابعیت فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان غیرحضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (13012165000) تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
  -13012165103             3531112110
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -13012163106             3531112531
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000) تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
  -15032161103             3531112131
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012163100             3531112531
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) ثبت ازدواج (زن و مرد خارجی) حضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه توافق نامه
  -10032154104             3531113210
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -10032154107             3531113210
برگزاری انتخابات در استان (10062157000) ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده دراستان غیرحضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
  -10062157100             3531112529
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (19042159000) حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور زنان و خانواده
  -17062159101             3531112249
خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) (12031271000) خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
  -12032171000             3531112282
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000) راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
  -13042161102             3531112131
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000) راهبری برنامه های فرهنگی زائرین استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   _
  -17042166101              
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000) راهبری خدمات رفاهی زائرین استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   _
  -17042166104              
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (13012165000) راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
  -13012165101             3531112110
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور روستایی و شوراها
  -14012163103             3531112530
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   -_
  -17042168103              
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000) رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
  -10012169102             3531112282
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000) رسیدگی به تخلفات دهیاران حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012167100             3531112531
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000) رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012167102             3531112531
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000) رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012167101             3531112531
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000) رسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاری ها حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -10012167104             3531112531
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000) رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها
  -13052167103             3531112531
رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری (10032156000) رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استان غیرحضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
  -10032156000             3531112529
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12032154116             3531113210
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000) رسیدگی به شکایات مناقصات استانی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
  -10012169104             3531112282
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (10012158000) رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان حضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
  -10012158102             3531112527
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000) خدمت : رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول توافق نامه دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
  -10012169101             3531112282
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000) رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری ها ی استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
  -10012169103             3531112282
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (19042159000) رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور زنان و خانواده
  -19042159100             3531112249
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (13012165000) رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
  -13092165100             3531112110
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (13012165000) رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
  -13012165102             3531112110
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000) ساماندهی زائرین اربعین استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   _
  -17042166103              
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان (17042166000) ساماندهی زائرین غیر ایرانی استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   _
  -17042166102              
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر امور روستایی و شوراها
  -10012163102             3531112530
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12012154106             3531112530
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدرو مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12012154118             3531112530
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000) صدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و شهرستان غیرحضوری راهنما شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
  -17042155102             3531112527
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدرو یا تمدید برگه تردد 90 روزه اتباع خارجی در داخل استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12012154101             3531112530
خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000) صدور اطلاعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران
  -10012164101             3531112514
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12012154114             3531112530
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12012154117             3531112530
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی حضوری راهنما شناسنامه خدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -10032154105             3531112530
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12012154112             3531112530
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور دفترچه بیمه اتباع خارجی غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت   سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12012154111             3531112530
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12012154120             3531112530
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000) صدور مجوز برای پروانه های صنفی و سیاسی استان غیرحضوری راهنما شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
  -17042155100             3531112527
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000) صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
  -12012155101             3531112527
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12012154110             3531113210
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان ) 13042161000) صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
  -13042161105             3531112131
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -10032154103             3531113210
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000) صدور مجوز دوره های آموزشی پدافند غیر عامل استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   اداره کل پدافند غیر عامل
  -18082153104             3531112614
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (13052160000) صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر غیر از کلانشهرها غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
  -13052160100             3531112131
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی حضوری راهنما شناسنامه خدمت _ سوالات متداول توافق نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
  -12012154100             3531113210
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (13052160000) صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
  -13052160101             3531112131
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ (13012165000) معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
  -13012165104             3531112110
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000) نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
  -13042161101             3531112131
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000) نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   اداره کل پدافند غیر عامل
  -11022153101             3531112614
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000) نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استان حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت _ سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
  -15022161100             3531112131
خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000) نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران
  -10012164100             3531112514
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (10012158000) نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان غیرحضوری راهنما شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول توافق نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
  -10012158101             3531112527
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (13052160000) نظارت بر مصوبات شورای همتا هماهنگی ترافیک استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
  -12012160102             3531112131
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
  -17022168102             3531112282
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استانی حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت _ سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
  -10012168101             3531112282
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000) نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
  -17042155103             3531112527
خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000) هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران
  -10012164102             3531112514
هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان (10012173000) هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   _
  -10012173000              
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000) هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعامل غیرحضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه زیرخدمت دریافت خدمت سوالات متداول   اداره کل پدافند غیر عامل
  -11022153102             3531112614

​​​​​​​

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع