یک روز مانده تا تعیین سرنوشت ملت

فرماندار مهریز : عرصه انتخابات، عرصه انتخاب و تعیین سرنوشت است. مردم با حضور در پای صندوق‌های رای، برای اینکه سرنوشت خود را تعیین کنند و جنبه جمهوریت نظام راحفظ کنند در انتخابات مشارکت کنند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز رضا زارع زاده در جمع نمازگزاران مسجد جامع باغ بهار گفت مردم باید به این نکته توجه کنند که ایران کشوری است با سابقه ای هزار ساله و این انتخابات و تلاش برای حرکت به سمت دموکراسی مردمی، به آسانی به دست نیامده است که عده ای بخواهند با کوبیدن بر طبل ناامیدی، امید مردم را به ناامیدی تبدیل کنند و کشور را به سمت شرایط سخت و دشوار، پیش ببرند.

مقام عالی دولت در شهرستان افزود انتخاب، مهمترین گزینه‌ای است که مردم می توانند با تعریف درست آن، کشور را به جایگاه واقعی خود برسانند و خود نیز نظارت کننده بر امور باشند. مردمی که با انتخاب درست در زمان مناسب می‌توانند آینده کشور را به سمت شکوفایی پیش ببرند و بر اقدامات دستگاه های اجرایی نظارت کنند و تعیین کننده باشند.