گزارش تصویری همایش فرماندهان رده های مقاومت بسیج، ائمه جماعات و هیئت امناء مساجد مهریز