گزارش تصویری از پنجمین همایش چاووشی خوانی در مهریز