گزارش تصویری از سفر یک روزه فرهمند به مهریز - قسمت اول