پروژه آبرسانی دهستان تنگ چنار افتتاح شد.

با افتتاح این پروژه به طول 12 كيلومتر  بيش از سه هزار نفر از مردم 24 روستاي تنگچنار شهرستان مهريز از آب آشاميدني سالم برخوردار شدند.

این پروژه با اعتباری بالغ بر 750 میلیون تومان از اعتبارت خشکسالی به بهره برداری رسید.