دادستان مهریز خواستار شد

همکاری دهیاران در برقراری امنیت و حفاظت از بیت المال با برگزار کنندگان انتخابات

دادستان مهریز در جمع دهیاران شهرستان افزود: دهیاران و شوراهای اسلامی و مسئولین و افراد تأثیر گذار روستاها باید روی قضیه انتخابات بخصوص در برقراری امنیت و حفاظت از بیت المال با برگزار کنندگان انتخابات، همکاری کنند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز علی زارع دادستان شهرستان در همایش دهیاران و روسای شورای روستاهای بخش مرکزی مهریز خواستار توجه ويژه دهياران در كنار فعاليت هاي رفاهي و عمراني به تامين امنيت در روستاها شد.

وي با بيان اين كه آسايش و آرامش مردم روستاها در گرو تامين مسايل رفاهي و امنيتي است، گفت: ايجاد امنيت مردم در روستاها بعنوان يك مولفه مهم بايد در اولويت هاي كاري و برنامه اي دهياران باشد.

دادستان مهریز  افزود: دهیاران و شوراهای اسلامی و مسئولین و افراد تأثیر گذار روستاها باید روی قضیه انتخابات بخصوص در برقراری امنیت و حفاظت از بیت المال با برگزار کنندگان انتخابات، همکاری کنند.

زارع خواستار نصب دوربین‌های نظارتی در سطح روستا‌ها شد.