هشدار فرماندار مهريز نسبت به احتمال حريق در مراتع

فرماندار مهریز با اشاره به افزایش دمای هوا و تبعات ناشی از خشکسالی سال های گذشته در مراتع شهرستان نسبت به احتمال وقوع حریق در عرصه های منابع طبیعی منطقه هشدار داد و خواهان همکاری و آمادگی تمام دستگاه های اجرایی مسئول شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز رضا زارع زاده مهریزی فرماندار اين شهرستان  در جلسه ستاد مدیریت بحران با موضوع اطفای حریق در عرصه های منابع طبیعی شهرستان افزود: حفظ آمادگی توسط اعضای ستاد بحران با همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی و مردم برای پیشگیری و مقابله با حوادث آتش سوزی ضروری است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش بارندگی در سال آبی و تقویت پوشش گیاهی، تراکم بوته های گیاه و پیش بینی بحرانی بودن فصل تابستان باید مردم در کنار مسئولان دستگاه های اجرایی در پیشگیری از حوادث حتمالی آمادگی داشته باشند.

همچنین رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز گفت: رزمایش آمادگی اعضای یگان حفاظت منطقه در پیشگیری از حوادث و آتش سوزی در مراتع در چند مرحله انجام شد و مشکلی برای اطفای حریق نیست.

سیدعلی باقری افزود: دستگاه های اجرایی و تشکل های مردمی باید این اداره را در انجام وظایف و ماموریت های خود در اطفای حریق های احتمالی در مراتع بخش مرکزی کمک کنند.

این مسئول به نقش مهم مردم در جلوگیری از گسترش آتش سوزی در مراتع اشاره کرد و بیان داشت: از روستاییان، بهره برداران، دهیاران و شوراها درخواست شد تا نسبت به آتش سوزی در مراتع حساسیت باشند و با مشاهده حریق مراتب را با شماره تلفن امداد جنگل و مرتع «۱۵۰۴» اطلاع رسانی تا یگان حفاظت منابع طبیعی به موضوع رسیدگی کنند.

باقری اظهار کرد: حفظ نظام مند از عرصه‌های ملی و طبیعی نه تنها توسط این اداره و دستگاه‌ها بلکه باید به عنوان یک تکلیف در بین مردم مطرح گردد و همه مکلف به رعایت آن باشند.

عرصه منابع طبیعی مهریز ۶۰۰ هزار هکتار وسعت دارد