فرماندار مهریز به برگزاری هرچه با شکوه تر یادواره شهیدان فهمیده، عزیزاللهی و 56 شهید مهریز تاکید کرد.

ابتدای جلسه حسن حاضری مدیر جدید آموزش و پرورش مهریز ضمن تقدیر از زحمات عقیلی رئیس سابق، رویکرد و برنامه های آتی این اداره را بیان نمود.
در ادامه احمدعلی زارعزاده فرماندار مهریز به برگزاری با شکوه تر یادواره شهیدان فهمیده، عزیزاللهی و 56 شهید مهریز تاکید کرد.
گفتنی است این یادواره 8 آبان ماه ساعت 8 الی 10 صبح در دبیرستان خاتم الانبیا برگزار می گردد.
تجزیه و تحلیل کارنامه آزمون ها قبل از تحویل به دانش آموزان، پیگیری شروع راه اندازی قرائت خانه ها در تمامی مدارس، رفع مشکل گاز و تجهیزات گرمایشی مدارس، و
تجهیز مدارس به نمازخانه از موضوعات دیگر این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.