فرماندار مهریز: باید ظرفیت‌های منطقه را با برگزاری جشنواره‌هابه سایر مردم و گردشگران نشان داد.

رضا زارع زاده : باید ظرفیت‌های منطقه را با برگزاری جشنواره‌های فرهنگی ، هنری و حتی ورزشی به سایر مردم و گردشگران نشان داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز رضا زارع زاده در افتتاحیه دومین جشنواره قورمه و کبابِ مهریز گفت: بیان ظرفیت‌های این شهرستان در قالب جشنواره‌ها جزو فعالیت‌های محوری و مورد تاکید است که همه ساله با همکاری بخش خصوصی انجام می‌شود.

فرماندار مهریز افزود: باید ظرفیت‌های منطقه را با برگزاری جشنواره‌های فرهنگی ، هنری و حتی ورزشی به سایر مردم و گردشگران نشان داد.

چند برنامه فرهنگی و هنری و همچنین پخت و عرضه قورمه و توزیع بین گردشگران از بخش‌های جشنواره بود.

مهریز ۶۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی دارد که تاکنون ۱۰۰ اثر آن در فهرست آثار ملی و ۲ اثر در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده است.

مهریز ۲۲ اقامتگاه بوم‌گردی در شهر و برخی از مناطق روستایی دربخش مرکزی است. 

مهریز که بنای آن را به مهر نگار دختر انوشیروان ساسانی نسبت می‌دهند با ۵۵ هزار نفر جمعیت در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر یزد قرار دارد.

ر