به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،" مهدي كياني مقدم " در پيام خود در خصوص اقتصاد مقاومتي آورده است ، تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي تنها با اتكا به ظرفيت عظيم بسيج و با تفكر ناب بسيجي قابل دستيابي است.وجه مشترك اقتصاد مقاومتي و نيروهاي بسيج در ويژگي مقاومت و تفكر ارزشي حاكم بر اين دوعبارت است ، به تعبير ديگراقتصادمقاومتي در صورتي قابل دستيابي است كه انگيزه معنوي قوي و اراده راسخ براي پيگيري آن وجود داشته باشد.

فرماندار مهريز در ادامه آورده است:سوابق درخشان شجره طيبه بسيج نشان مي دهد در همه معضلات و تنگناهاي اساسي كه توسط نظام سلطه يا با حمايت دشمنان قسم خورده نظام انقلاب اسلامي براي كشور به وجود آورده اند، تنها عاملي كه با شايستگي تمام از عهده حل اين مشكلات برآمده، روحيه مقاومت و از خود گذشتگي بسيجيان جان بر كف و ولايتمداري با عمل به رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري بوده است .