فاطمی : معرفی غذای های سنتی و محلی نقش مهمی در معرفی مناطق به گردشگران دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یزد در دومین جشنواره قرومه و کبابِ مهریز گفت: برگزاری جشنواره قورمه و معرفی این غذای سنتی محلی نقش مهمی در معرفی مهریز به گردشگران دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یزد در دومین جشنواره قرومه و کبابِ مهریز گفت: برگزاری جشنواره قورمه و  معرفی این غذای سنتی محلی نقش مهمی در معرفی مهریز به گردشگران  دارد.

سید مصطفی فاطمی با بیان اینکه در سال گذشته این جشنواره مورد استقبال قرار گرفته ادامه داد: نحوه پخت انواع قورمه و معرفی آن با برنامه‌های متنوع فرهنگی کاری ارزشمند است .

 

س