رستگاری معاون فرماندار: تأسيس دفتر جامعه نابينايان در مهريز در آينده ای نزديك

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه کمیته کم بینایان و نابینایان مهریز که با حضور کبیری مسئول جامعه کم بینایان و نابینایان استان برگزار شد در خصوص مسائل و مشکلات جامعه نابینایان مهریز بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه رستگاری معاون فرماندار مهریز از تاسیس دفتر جامعه نابینایان به زودی در شهرستان خبر داد و گفت: با همکاری اعضای کمیته به زودی جامعه نابینایان به زودی در شهرستان افتتاح خواهد شد.
اعضای کمیته نیز آمادگی کامل خود را جهت کمک به جامعه نابینایان و کم بینایان در شهرستان اعلام کردند.
کبیری مسئول جامعه کم بینایان و نابینایان استان نیز از همکاری مسئولین شهرستان در امر افتتاح و رسیدگی به مشکلات جامعه کم بینایان و نابینایان قدردانی کرد و گفت: امید است شهرستان مهریز در خصوص رسیدگی به مشکلات کم بینایان و نابینایان این شهرستان که اساسی ترین آنها اشتغال می باشد قدمهای خیری برداشته و الگویی برای دیگر شهرستانها نیز باشد.
گفتنی است در مهریز بیش از 150 نفر کم بینا و نابینا زندگی می کنند.