به مناسبت روز جهاني پست :

به مناسبت روز جهانی پست فرماندار مهريز با حضور در اداره پست ضمن بازدید از دوایر داخلی با پرسنل زحمتکش این اداره دیدار و گفتگو کرد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز سيد محمد رستگاري فرماندار مهريزبه همراه سيد علي كارآموزمدير آموزش و پرورش شهرستان  طی بازدیدی از اداره پست  مهريز روز جهانی پست(17مهر) را به کارکنان آن اداره تبریک و از زحمات آنان تشکر و تقدیر نمود.