به گزار ش روابط عمومي فرمانداري مهريز:به مناسبت  گراميداشت هفته هواي پاك دانش آموزان مهريزي با اجراي حركت نمادين دوچرخه سواري در سطح شهر لزوم و اهميت داشتن هواي پاك را به همشهريان خود يادآور شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.