در این مراسم فرماندار مهریز گفت: امیدواریم با فعالیت این خانه قرآنی همانند گذشته شاهد موفقیت بیشتر نسل جوان در ترویج و گسترش معارف قرآنی و جذب خانواده‌ها به ویژه نوجوانان وجوانان در رشته‌های مختلف قرآنی باشیم.

محمد دهقان بنادکی با قدردانی از تلاش خیران و پیگیری مسئولان برای راه‌اندازی این مرکز قرآنی افزود: یکی از مهمترین فعالیت‌های فرهنگی در جامعه در شرایط حال همان توجه جدی به گسترش برنامه‌های فرهنگی و قرآنی است.

همچنین بخشدار مرکزی مهریز بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن را بهترین راه مقابله با هجمه فرهنگی ذکر کرد و گفت: با توجه به تهاجم فرهنگی و انحرافاتی که به وجود آمده جامعه نیاز به اشاعه و ترویج بیشتر قرآن و فرهنگ دینی دارد.

مسعود خلیلی افزود: فعالیت مراکز و خانه‌های قرآن در شهر به خصوص روستایی می‌تواند در راستا گسترش برنامه‌های دینی و فرهنگی بین مخاطبان گام بسیار مفیدی را بردارد.

این خانه قرآنی در مکانی به وسعت ۲۰۰ مترمربع در روستای میرک‌آباد در بخش مرکزی مهریز در رشته‌های مختلف به علاقه‌مندان آموزش ارائه می‌دهد.

​​​​​​​