فرماندار مهریز

دستگاه های اجرایی باید قانون مداری و بی طرفی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند

فرماندار شهرستان مهریز در جمع خبرنگاران بیان کرد: آن چیزی که برای ما حائز اهمیت است و به نوعی از دستگاه های اجرایی انتظار می‌رود قانون‌مداری و بی‌طرفی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز رضا زارع زاده در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات حرکتی سیاسی و اجتماعی است و برگزاری انتخابات در راستای قانون می‌تواند احترام و رعایت به حقوق انتخاب کنندگان و حتی منتخبان باشد که تبیین مردم‌سالاری دینی است

فرماندار شهرستان مهریز بیان کرد: اعتقاد داریم مشارکت گزوه های مختلف، می‌تواند موجبات حضور حداکثری در انتخابات شهرستان را برقرار کند و آن چیزی که برای ما حائز اهمیت است و به نوعی از دستگاه های اجرایی انتظار می‌رود قانون‌مداری و بی‌طرفی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

وی در پایان با اشاره به اینکه شعار انتخاباتی این دوره، گام دوم انقلاب قانون مداری و بی‌طرفی و انسجام ملی است را سرلوحه فعالیت خود قرار دادیم، گفت: مردم با حضور حداکثری خود مثل گذشته که در راستای ارزش‌های نظام و با پشتیبانی از ولایت‌فقیه در صحنه حاضر شوند.

 

صس