گزارش تصویری

حماسه حضور رای اولی ها در مهریز

حضور پرشور رای اوای ها در شهرستان مهریز در انتخابات یازدهم

مدارس، مساجد و سایر شعبات اخذ رای مهریز  امروز از پیش از ساعت ۸ صبح میزبان حضور پرشور هموطنان تهرانیرای اولی ها در اقصی نقاط شهر بود. حضوری که به گفته اکثریت آنها برای برگزیدن اصلح ترین و عمل به تکلیف شرعی رقم خورده است.