فرماندار مهریزدرجلسه كارگروه زنان و خانواده مهريز:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:سید محمد رستگاری در نشست کار گروه زنان و خانواده با قدردانی از فعالیت های بانوان شهرستان در عرصه های مختلف افزود: بانوان نقش مهمی در تحولات فرهنگی و اجتماعی بر عهده دارند.
وی ادامه داد: زنان در ایران اسلامی با رعایت موازین دینی و فرهنگی در 38 سال گذشته در خدمت به کشور نقش آفرین بوده اند .

فرماندار مهريز همچنين بر اولويت بندي نيازمندي هاي بانوان شهرستان و هم افزايي در رسيدن به هدفي مشترك جهت حل نيازمنديهاي بانوان شهرستان تاكيد كرد.
فرماندار مهریز بيان داشت : برگزاری برنامه های فرهنگی با حضور و به خصوص با مشارکت بانوان مورد حمایت است و باید با برنامه ریزی و هماهنگی دستگاه های مختلف اقدام شود.
رستگاری بیان کرد: برگزاری همایش 2 روزه با عنوان زنان شاد ،خانواده شاد اسلامی که در شهریور ماه 1396 در مهریز برگزار می شود باید با همکاری بخش های مختلف باشد.
در نشست کار گروه یاد شده تعدادی از مدیران اجرایی و بانوان فعال مهریز در خصوص مسایل خانواده و برگزاری همایش به طرح دیدگاه های خود پرداختند.