جلسه شوراي آموزش وپرورش شهرستان مهريز باموضوع هم انديشي ومساعدت درخصوص راه اندازي موزه علوم طبيعي شهرستان مهريز برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهريز؛ "محمد قهوه چي باشي " بخشدارمركزي شهرستان با بيان نياز شهرستان به مكان هايي كه بتواند در رشد وتوسعه دانش آموزان كمك نمايد اظهار داشت وسايل كمك آموزشي موجب فهم ودرك بهتر دانش آموزان به مسائل درسي مي گردد. در  ادامه آقاي حسين زارع معاون ‌آموزش وپرورش شهرستان در مورد راه اندازي موزه علوم طبيعي شهرستان اظهارداشت در رشته علوم تجربي براي دانش آموزان جاي خالي موزه علوم طبيعي در شهرستان حس مي شود. آقاي زارع اهداف راه اندازي موزه علوم طبيعي در شهرستان را بالابردن اطلاعات عمومي و فرهنگ شهرستان وجاذبه گردشگري،شناخت استعدادهاي شهرستان و آموزش عيني به دانش آموزان عنوان نمود وگفت بخشهاي گياه شناسي،جانورشناسي،زمين شناسي،آناتومي انسان،ميكروب شناسي،نجوم و ... براي موزه پيش بيني گرديده است درخصوص فضاي موزه،مدرسه اي در روستاي مدوار انتخاب گرديده كه اتاق وفضاي مناسبي جهت موزه دارد فلذا جهت تجهيز نمودن فضا نياز به كابينت،كمد،طراحي داخلي،سيستم كامپيوتر،ويدئوپروژكتور،دوربين مداربسته و ... دارد.

در ادامه مقررگرديد: مديريت آموزش وپرورش شهرستان در خصوص معرفي دبيرواخذ مجوزودريافت بودجه پيگيري نمايد.