فرماندار مهريز:

 فرماندار مهریز گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی وظیفه ای همگانی است، باید تمام نهادهای فرهنگی ، تبلیغی و آموزشی در کنار اداره کتابخانه های عمومی فعالیت کنند تا موحب کاهش آسیب های اجتماعی شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:سید محمد رستگاری در جمع دانش آموزان و فرهنگیان شرکت کننده در نشست کتابخوان شهرستان افزود: ترویج فرهنگ مطالعه رسالتی مهم است و نقش اساسی در کاهش بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی دارد.
وی ادامه داد: تاکنون در مهریز به همت اداره کتابخانه های عمومی نشست های بسیار خوبی با موضوع کتاب و اهمیت آن برگزار شده است، باید در بین دانش آموزان بیش از گذشته گسترش یابد.
در نشست کتابخوان ویژه مدارس شهرستان مهریز ، دانش آموزان 6 عنوان کتاب های منتخب مطالعه شده را معرفی کردند و به تجزیه و تحلیل محتوای آن پرداختند.
در این نشست ، دانش آموزان به معرفی کتاب های سلام بر ابراهیم، ناقوس ها به صدا در می آیند، ماه به روایت آه ، آن بیست و سه نفر ، دختر شینا و رنج مقدس اقدام کردند.
همچنین در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از آثار خلاقانه دانش آموزان با محوریت کتاب دایر شد که مسئولان و فرهنگیان از آن بازدید کردند.
مهریز 11 باب کتابخانه عمومی با 130 هزار جلد کتاب دارد و همچنین 9 هزار دانش آموز در 100 مدرسه آن تحصیل می کنند.