تدابير لازم براي تامين امنيت انتخابات در حوزه مهریز انديشيده شده است

رئیس حوزه انتخابیه مرکزی مهریز گفت: تدابير لازم براي تامين امنيت یازدهمین دوره انتخابات مجلش شوراي اسلامي در حوزه مرکزی انتخابیه مهریز انديشيده شده است

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات حوزه انتخابیه مرکزی مهریز ، رضا زارع زاده در بازدید از ستاد انتخابات شهرستان ابرکوه گفت : با تعامل نیروهای امنیتی و انتظامی و ناحیه مقاومت بسیج براي تامين امنيت انتخابات آمادگی کامل را داریم. 

رضا زارع زاده مهریزی ادامه داد: طرح‌هاي امنيتي لازم براي افزايش امنيت برگزاري انتخابات به تصويب رسيده كه در زمان لازم به اجرا در مي‌آيد.

وي افزود:شهروندان به‌مسوولان برگزاري‌انتخابات اعتماد دارند و خود در برگزاري سالم انتخابات مسوولان را ياري مي‌دهند.

همچنین محمد کاظمی نسب فرماندار شهرستان ابرکوه در ادامه به‌نامزدهاي انتخاباتي توصيه كرد از انجام اموري كه موجب تفرقه و تحريك احساسات قومي مي‌شود بشدت پرهيز كنند.

رئیس هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان ابرکوه بيان كرد كه فضاي عمومي ابرکوه نشان مي‌دهد كه مشكل خاصي براي برگزاري انتخابات مجلس یازدهم در اين شهرستان وجود ندارد

کاظمی نسب افزود در شهرستان ابرکوه ۴٧ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده که ٣۴ شعبه ثابت و ١٣ شعبه سیار وجود دارد.