مسابقه دوچرخه سواری کوهستان با حضور بیش از 70 دوچرخه سوار در رده سنی 8تا 15 سال برگزار گردید.

 در پایان باحضور معاون فرماندار و بخشدار جدید مرکزی مهریز  از 10دوچرخه سوار برتر تجلیل بعمل آمد.