بازدید فرماندار از حفاری های شهرک شهید رجایی و بررسی مشکل قطعی آب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، کیانی مقدم فرماندار مهریز از مسئولین ذیربط هماهنگی و تعامل بیشتر در امر حفاری ها را خواستار شد و گفت: در امر حفاری خیابانهای اصلی شهر می بایست هماهنگی و تعامل بیشتر بین دستگاه وجود داشته باشد تا کار حفاری بدون نارضایتی مردم پیش رود.
گفتنی است این حفاری توسط شرکت مخابرات و جهت تقویت و توسعه شبکه کابل مخابراتی شهرک شهید رجایی و بلوار امام خمنیی رحمه الله علیه انجام که با عدم هماهنگی پیمانکاران باعث شکستگی لوله های آب شهری در چند نقطه از این شهرک شده و موجبات نارضایی مردم از قطعی آب شده است.