​​​​​​​مسعود خلیلی  بخشدار مرکزی مهریز به همراه مدیر عامل شرکت تعاونی وحدت دهیاران شهرستان از اجرای آسفالت پروژه مسیر منطقه منشاد بازدید کرد.