​​​​​​​بخشدار مرکزی مهریز گفت:عملیات مرمت خط انتقال آب شرب از چاه تا مخزن ذخیره آب شرب روستاهای دهستان  بهادران آغاز گردیده است و تا یک هفته دیگر به پایان خواهد رسید.