رئیس میراث فرهنگی و گردشگری مهریز گفت: انتقال موزه مردم شناسی مهریز به باغ پهلوان پور در مراحل نهایی به سر می برد.

به گزارش روابط عمومي فر مانداري مهريز عليرضا صمدياني از اتمام مراحل انتقال موزه مردم شناسی مهریز به باغ پهلوان‌پور در رزوهای آتی خبر داد و گفت: باغ پهلوان‌پور به لحاظ روستایی بودن و نداشتن وجهه حاکمیتی در بنای باغ، از آثار حائز اهمیت کشوری محسوب می‌شود و در کنار باغ فین کاشان و چهل ستون قد علم می‌کند.

وی افزود: انتقال موزه مردم شناسی مهریز به باغ پهلوان پور به لحاظ جهانی شدن و ثبت این باغ در فهرست آثار جهانی می توانند موقعیت خوبی برای معرفی آثار این موزه به گردشگران باشد که کار انتقال این موزه در دهه فجر انجام می شود.

 صمدیانی تصریح کرد: موزه مردم شناسی مهریز جهت شناخت آداب و رسوم و اعتقادات مردم منطقه چندسال در حمام استهریج که متعلق به اوایل دوران قاجار است پذیرایی گردشگران بود.

وی یادآور شد: آن‏چه در این موزه حائز اهمیت و فراموش ناشدنی است، این است که بیشتر اشیای موزه به همت مردم فرهنگ‏دوست مهریز به موزه اهدا شده است.

 رئیس میراث فرهنگی و گردشگری مهریز اظهار داشت: در مجموع بیش از ۴۰۰ اثر شامل ابزار و وسایل مربوط به مشاغل سنتی، ظروف فلزی و شیشه‏ای طبخ و صرف غذا، کتیبه و سنگ نبشته‏های قدیمی، اسناد و قباله‏های قدیمی، پوشاک سنتی مردم منطقه و وسایل استحمام و ابزار جنگ در موزه مردم شناسی مهریز جمع‏آوری شده است.