اعتقاد داشتن به رشد و توسعه کشور از ضروریاتی است که هر ایرانی باید نسبت به آن احساس مسئولیت کند

رئيس هيئت اجرايي ستاد انتخابات شهرستان مهريزاظهار کرد: اعتقاد داشتن به رشد و توسعه کشور از ضروریاتی است که هر ایرانی باید نسبت به آن احساس مسئولیت کند
به گزارش كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان مهريز رضا زارع زاده در حاشيه بازديد از محل ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس يازدهم در شهرستان مهريز اظهار کرد: اعتقاد داشتن به رشد و توسعه کشور از ضروریاتی است که هر ایرانی باید نسبت به آن احساس مسئولیت کند. تعدادی به عنوان کاندیدا و تعدادی به عنوان رای دهنده این وظیفه را بر عهده دارند و باید بر اساس توان‌شان، احساس مسئولیت کرده و در انتخابات، این امر مهم شرکت کنند. 
 
زارع زاده مهريزي با بیان این که باید فضای سالمی را برای حضور افراد در انتخابات پیش رو فراهم کنیم ، اذعان داشت : باید فضایی را ایجاد کنیم تا هر کس این توانایی را در خود می بیند که می تواند براي كشور مثمر ثمر باشد  برای ا نتخابات کاندید شود.
 
شنبه16 آذر آخرين روز ثبت نام دواطلبان نمايندگي مجلس يازدهم مي باشد