به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز :در این همایش ازفرهنگیان و دانش آموزان برگزیده استانی  سه دوره پرسش مهر ریاست جمهور ی محترم که 10 نفر از فرهنگیان و نیز 34 نفر از دانش آموزان حائز رتبه های اول تا سوم استان را کسب نموده بودنددرفرمانداری شهرستان تجلیل  شد .

در پایان نیز جوایز نفرات برگزیده کتاب و کتابخوانی که با همکاری اداره کتابخانه ها و آموزش و پرورش برگزار شده بود نیز اهدا شد.