احمدعلی زارعزاده فرماندار مهریز : باید زمینه را طوری فراهم کنیم تا تمامی اموزش های فنی حرفه ای به اشتغال زایی منجر شود.

فرماندار مهریز گفت : چرخه آموزش باید تا رسیدن به اشتغال حرکت داده شود و ما می بایست تمامی کسانی را که در هر زمینه ای آموزش می بینند تا رسیدن به اشتغال همراهی کنیم.
پژمان معاون مرکز فنی حرفه ای استان در ادامه به بحث نیازهای شهرستان اشاره و گفت : در زمینه آموزش باید بحث نیازسنجی هم مورد تاکید مسئولین قرار بگیرد.
دیگر مسئولین نیز کارآمد کردن رشته های فنی حرفه ای را مورد تاکید قرار دادند و شهرستان مهریز را بخاطر داشتن فضای مناسب کاری، رتبه های کسب کرده در استان و داشتن مهارت های لازم از الگوهای اشتغالزایی و مهارت زایی در استان قلمداد کردند.
این جلسه در محل فرمانداری مهریز تشکیل و اشتغال در زمینه تولید قارچ، امور دامی و باغات شهری از 3 اولویت این جلسه بود.