فرماندار مهریز

اجرای مقتدرانه ارکان انتخابات، مهمترین وظیفه مجریان و ناظران است

زضا زارع زاده در دومین همایش عوامل ارایی انتخابات شهرستان مهریز گفت اجرای مقتدرانه ارکان انتخابات، مهمترین و بزرگترین وظیفه مجریان و ناظران است و با هماهنگی کاملی که بین مسؤولان وجود دارد این مهم را عملیاتی خواهیم کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز رضا زارع زاده در دومین همایش آموزشی اعضای شعب انتخابات مهریز اظهار داشت: سلامت، رقابت، شکوه و امنیت، ارکان انتخابات هستند و سلامت یعنی اینکه مجریان، قانون انتخابات را به صورت کامل اجرا می‌کنند.

فرماندار مهریز با بیان اینکه رقابت یعنی اینکه تمام ذینفعان (داوطلبان و طرفداران آن‌ها) نیز متعهد به رعایت قانون شوند، خاطرنشان کرد: شکوه انتخابات نیز نتیجه سلامت و رقابت است یعنی با وجود سلامت و رقابت قانونی، شکوه انتخابات نیز محقق می‌شود.

زارع زاده مهریزی تصریح کرد: شکوه یعنی اینکه می‌خواهیم فرمایش حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر داشتن وحدت را عملیاتی کنیم.

وی افزود: وحدت به اندازه‌ای مهم است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز یک سال را به این عنوان، نامگذاری کردند و بنابراین برای حفظ کیان انقلاب اسلامی هیچکس در انتخابات نباید تماشاچی باشد بلکه هرکس باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

مقام عالی دولت در شهرستان مهریز، امنیت را رکن بعدی خواند و گفت: امنیت فقط برقراری نظم نیست بلکه در کنار آن باید نشاط اجتماعی نیز وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: اهمیت انتخابات به شکوه است که مقوم‌های وحدت و اتحاد را تقویت می‌کند لذا هیچ احدی حق ندارد خارج از قانون، زیاده‌خواهی کند که در این صورت طبق قانون با وی رفتار خواهد شد.