گزارش تصویری از حضور با شکوه دانش آموزان مهریزی در راهپیمایی 13 آبان