پذیرش دانشجو در برترین پایگاه آموزش الکترونیکی کشور

کارشناسی در رشته های علوم حدیث، علوم و معارف قرآن
بدون آزمون ورودی
تحصیل بصورت غیرحضوری از طریق اینترنت
با محوز و ارائه مدرک رسمی از وزرات علو م وتحقیقات و فناوری
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به موسسه فرهنگی قرآنی ثقلین
واقع در خیابان شهید مطهری شمالی، نرسیده به میدان فاطمیه مراجعه نمایند.

راهنمای ثبت نام :

http://vu.hadith.ac.ir/default.aspx?culture=fa-IR&pageid=2835