تاکید رئیس ستاد انتخابات مهریز؛

نصب پوستر داوطلبان انتخابات بر روی محل‌های مجاز سطح شهر‌

رئیس ستاد انتخابات شهرستان مهریز بر نصب پوستر داوطلبان انتخابات بر روی محل‌های مجاز سطح شهر‌ و روستاها برای احترام به حقوق شهروندان تاکید کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز محمد جواد برزگر بر نصب  پوستر داوطلبان انتخابات بر روی محل‌های مجاز سطح شهر‌ و روستاها برای احترام به حقوق شهروندان تاکید کرد

رئیس ستاد انتخابات شهرستان مهریز گفت انتظار داریم  داوطلبان با رعایت قانون ،  تبلیغات میدانی  خود را در جایگاه‌های ویژه ای که شهرداری‌ و دهیاری ها  تعیین نموده اند نصب کنند تا سیمای باغ شهر تاریخی  با توجه به نزدیکی تعطیلات نوروز زیبا بماند و هم پاکسازی آن‌ها بعد از انتخابات راحت‌تر شود.