نرخ کرایه اتوبوس های مهریز-یزد تا پایان سال افزایشی نخواهد داشت

در جلسه کمیته حمل و نقل که با حضور بشیری مدیر کل پایانه های حمل نقل استان،حامدی نماینده اداره کل اموری شهری استان ، کیانی مقدم فرماندار مهریز و دیگرمسئولین ذیربط در محل فرمانداری مهریز برگزار شد ثابت ماندن کرایه های اتوبوس های مهریز-یزد تا پایان سال 89 مصوب و نیز قرار شد کلیه کرایه های مهریز-یزد با مجوزهای لازم زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی فعالیت داشته باشند.
نرخ مینی بوس های برون شهری نیز در اولین جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت شهرستان تعیین خواهد شد.