مجموعه تاریخی مهرپادین مهریز میتواند در ردیف اثار تاریخی دنیا قرار گیرد
var YAHOO = {'Shortcuts' : {}}; if (typeof YAHOO == "undefined") { var YAHOO = {}; } YAHOO.Shortcuts = YAHOO.Shortcuts || {}; YAHOO.Shortcuts.hasSensitiveText = false; YAHOO.Shortcuts.sensitivityType = []; YAHOO.Shortcuts.doUlt = false; YAHOO.Shortcuts.location = "us"; YAHOO.Shortcuts.document_id = 0; YAHOO.Shortcuts.document_type = ""; YAHOO.Shortcuts.document_title = ""; YAHOO.Shortcuts.document_publish_date = ""; YAHOO.Shortcuts.document_author = "sajad_akhondi@yahoo.com"; YAHOO.Shortcuts.document_url = ""; YAHOO.Shortcuts.document_tags = ""; YAHOO.Shortcuts.document_language = "persian"; YAHOO.Shortcuts.annotationSet = { }; YAHOO.Shortcuts.headerID = "98ffbb57a04092edac2feccd0c3bee88";
مجموعه تاریخی مهرپادین مهریز  میتواند در ردیف اثار تاریخی دنیا  قرار گیرد

مهندس محمود ادیبان رئیس  سازمان میراث  فرهنگی  شهرستان مهریزدر گزارشی عنوان کرد :وجود اثار تاریخی  متعدد در  شهر ستان مهریز  این شهر را در  یکی از تاریخی ترین  شهرستان های استان  و حتی  ایران  قرار داده است .
وی  اظهار داشت  وجود  600 اثر تاریخی در مهریز  نمادی  از بالا بودن  فرهنگ  تاریخ این شهرستان است ولی  متاسفانه در  چند سال  گذشته  تلاشی برای  ثبت اثار  تاریخی مهریز در  فهرست اثار ملی کشور  نشده است  و از 600  اثر تاریخی   تنها  64  اثر در فهرست  اثار ملی  ثبت  شده است.
ادیبان  که  تنها 2 هفته است  به  پست ریاست  سازمان میراث فرهنگی مهریز  انتصاب  شده است میگوید گستردگی اثار تاریخ  شهرستان مهریز باعث  شده است  تا  تخریب بعضی از این اثار  اهنگ  تند تری نسبت  به  احیا  ومرمت انها   به خود بگیرد  وی  گفت با 13 سال  سابقه  کاری  که در سازمان  میراث  فرهنگی  استان دارم  سعی بر ان دارم  که با  به کار گیری  توان مندی  که در این  زمینه دارم  گام بزرگی در  احیاء  مرمت و ثبت هر چه بیشتر اثار تاریخی مهریز در فهرست اثار ملی بردارم وی افزود شهرستان مهریز دارای  اثار تاریخی  متعددی  است  که میتواند در فهرست اثار  تاریخی دنیا  ثبت  شود .
وی  گفت  مجموعه تاریخی مهرپادین مهریز نمونه بارزی  از  یک  مجموعه تاریخی   کامل با قدمت  بسیار بالااست این مجموعه در یکی از قسمت های بافت قدیمی شهر مهریز  جای  گرفته است که  قدمت ان به  قرن هشتم  هجری قمری و به دوره ال مظفر میرسد  که شامل اماکنی مانند بازرچه . امام زاده . حسینیه ومسجد میباشد .
وی  افزود:اهمییت این  مجموعه از  انجا نشات  میگیرد  که هسته اولیه  شهر مهریز را تشکیل  داده است که  وجود  حسینیه  و  امام زاده نشان از اهمیت ساخته شدن بناهای مذهبی در ان زمان را داشته است این مجموعه  با خصوصیات  و بافت  تاریخی منحصر به فردی که دارد  میتواند در ردیف  اثار تاریخی دنیا  قرار  گیرد .
وی هدف  اصلی  خود را  احیاء  مرمت وثبت اثار تاریخی  مهریز در فهرست  اثار ملی  کشور عنوان کرد .