مانور زلزله همزمان با سراسر استان در مدارس مهریز نیز برگزار شد-

بعد از این مانور نیز دانش آموزان نکات ایمنی مورد نیاز را فرا گرفتند.
گفتنی است در این مانور پرسنل امداد و نجات آتش نشانی، پلیس 110، هلال احمر، اداره گاز ، اورژانس و ستاد حوادث فرمانداری نیز به موقع حاضر شدند.