طي حكمي از سوي معاون برنامه ريزي استاندار كاميار رسولي فتح آباد به عنوان قائم مقام  مدير اجرايي سرشماري كشاورزي در شهرستان مهريز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهريز ، معاون برنامه ريزي استانداري ومدير اجرايي سرشماري استان در اين ابلاغ آورده است :در اجرای قانون مرکز آمار ایران و با عنايت به تشكيلات مصوب سازمان اجرايي سرشماري عمومي كشاورزي1393 ، به عنوان قائم مقام مدير اجرايي سرشماري شهرستان مهريزمنصوب مي شويد. اميد است با تلاش جنابعالي،همكاري و هماهنگي با مدير اجرايي سرشماري انجام دقيق و مطلوب سرشماري در آن شهرستان صورت گيرد .

شايان ذكر است کامیار رسولی درمورخ 29/6/93 به عنوان مدیر جهاد کشاورزی مهریز معرفي  شد