فرماندار مهریز : دفاع مقدس، تصویر روشنی از تفکر بسیجی است

فرماندار مهریز به رشادتها و دلیرمردای های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس اشاره و گفت: دفاع مقدس، تصویر روشنی از تفکر بسیجی است. در این تفکر، انسان، موجودی مادی نیست که در حصار دنیا محصور باشد،
بلکه موجودی الهی است که برای رسیدن به سعادت جاودانی تلاش می کند.
وی خاطر نشان کرد : همین تفکر است که ذهن های آگاه فراوانی را از سراسر جهان به خود معطوف داشته است.