به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز؛" سید محمد رستگاری"  در جلسه هماهنگی و توجیهی اجرای این طرح گفت: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها باید نهایت همکاری با تیم سرشماری شهرستان را داشته باشند .

وی اضافه کرد: از تمام ظرفیت های موجود در روستاها باید استفاده شود تا طرح ملی سرشماری طبق برنامه و به خوبی اجرایی شود .

فرماندار مهریز گفت: اجرای کامل طرح با همکاری آحاد مردم و  بخصوص دهیاران ، اعضای شوراهای اسلامی و بهره برداران بخش کشاورزی ثمرات فراوانی برای کشور و مردم خواهد داشت .

رستگاری بر آمادگی کامل در انجام این طرح طبق مقررات با همکاری دستگاه های اجرایی و مردم شهرستان خبر داد.

همچنین در ادامه مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری یزد طی سخنانی به اهمیت اجرای طرح و نقش مردم و بخصوص دهیاران و شوراهای اسلامی اشاره کرد .

در ادامه این جلسه ، نماینده سازمان آمار کشور در یزد نیز با اهمیت شمردن نقش مردم و دهیاران و شوراهای اسلامی در اجرای طرح سرشماری بر تعامل و همکاری جدی با متولیان امر تاکید کرد .

" علی  کاظمی پور " گفت: برای نخستین بار طرح سرشماری کشاورزی با حذف کامل کاغذ و با تبلت انجام می گیرد .

وی  اظهار داشت: سرشماری طبق مقررات کشور هر  10 سال یکبارصورت می گیرد  و لذا برای ششمین مرتبه این طرح در ایران اسلامی اجرایی می شود .

این مسوول در پایان  به سطح اراضی باغی و زراعی مهریز اشاره و اظهار داشت: افزون بر 17 هزار هکتارباغات و زمین های کشاورزی در مهریز وجود دارد .

کاظمی پور گفت:  از این میزان حدود 10 هزار هکتار آن را سطح باغات منطقه تشکیل می دهد .