در آیین تحلیف پنجمین دوره اعضای شورای شهر مهریز:

فرماندار مهریز گفت: اعضای شورای اسلامی شهر باید صادقانه و با جلب همکاری مسئولان و برنامه ریزی جدی برای خدمت به مردم و حل و فصل امور و نیارهای شهری اقدام کنند.

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز: سید محمد رستگاری، روز چهارشنبه در آیین تحلیف پنجمین دوره اعضای شورای شهر مهریز افزود: حضور در شورا یک فرصت برای خدمت رسانی به مردم است.

وی ادامه داد: اعضای این نهاد باید با تعامل بیشتر و سازنده و در نظر گرفتن نیازهای شهر با برنامه ریزی متقن و با جلب همکاری مردم و مدیران، فعالیت کنند.
فرماندار مهریز بیان کرد: توجه به نیازهای مردم و شهر بر اساس ظرفیت ها و همچنین بهره گیری از نظرهای سازنده دیگران ضروری است.
رستگاری تصریح کرد: اعضای شورای شهر نماینده مردم هستند، باید همواره بر اساس منفعت عمومی تلاش کنند.
در آیین یاد شده بعد از قرایت سوگند نامه، با اکثریت آرا، « مهدی زارع بیدکی »، رئیس ، زهرا دهقانی زاده، نایب رئیس، سید مصطفی محسن زاده ، خزانه‌دار، محسن زارعیان و علیرضا ابویی نیز به عنوان منشی‌ شورا انتخاب شدند.
اعضای هیات رییسه برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شورای شهر مهریز، پنج عضو اصلی و سه عضو علی البدل دارد