به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز سيد محمد رستگاری در ديدار با کارکنان مرکز فنی و حرفه ای امام رضا (ع) مهريز افزود: مراکز آموزش فنی و حرفه ای به برکت انقلاب اسلامی در سال های گذشته با برگزاری دوره های مختلف آموزشی ضمن جذب جوانان، نقش اساسی در ايجاد اشتغال داشته است .
وی اظهار کرد: يکی از برنامه های دولت حمايت از توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و فراهم کردن زمينه مناسب جوانان برای حضور در دوره های علمی و آموزشی و کمک به اشتغال است .
رستگاری گفت: کارآفرينی نياز اساسی کشور است و آموزش های فنی و حرفه ای بايد متناسب با بازار کار باشد و جذب بيشتر جوانان به آموزش های فنی و حرفه ای نيازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بيشتر است.
مرکز فنی و حرفه ای مهريز فعاليت خود را در سال 1376 در پنج رشته آغاز کرده و هم اکنون در 100 رشته به علاقمندان آموزش می دهد.