به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز و نقل از شهرداري مهريز؛عملیات آسفالت باند اصلی بلوار شهیدان شفیع مهریز پایان یافت و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 مسئول واحد عمران شهرداری مهريز گفت :با پخش آسفالت به مساحت 7150 متر مربع عملیات عمرانی باند شرقی بلوار مذکور پایان پذیرفت.

وي با اشاره به مراحل خاک برداری، خاک ریزی، تسطیح و آسفالت این مسیر اعلام کرد با پایان عملیات مورد نظر اهالی شهرک ولی عصر امکان تردد از این مسیر پرتردد را بدست آوردند.

بلوار شهیدان شفیع در حد فاصل شهرک های امام خمینی و ولی عصر تا جاده ی منتهی به تفرجگاه کوهریگ قرار دارد.