شركت آب و فاضلاب استان يزد دو نفر نيروي واجد شرايط را به كارگيري مي كند

شركت هاي مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و توانير ، در راستاي تحقق اهداف و وظايف خود و با استناد به مجوزهاي استخدامي صادره، از بين فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور از طريق برگزاري آزمون، مصاحبه و گزينش، در صورت كسب نمره حد نصاب در شركت هاي وابسته (غير دولتي) به صورت قراردادي استخدام مي نمايند.
بر اين اساس دو سهميه جذب نيرو براي مدارك تحصيلي ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق - الكترونيك و فوق ديپلم در رشته مكانيك گرايش تأسيسات مربوط به شركت آب و فاضلاب استان يزد مي باشد.
متقاضيان مي توانند با مراجعه به آنشاني www.azmoon-niroo.com ،
اطلاعيه مربوطه را مشاهده و حداكثر تا سيزدهم دي ماه 89 ثبت نام كنند.