سومین جلسه ستاد نظارت و بازرسی قانون هدفند کردن یارانه ها برگزار شد.

وی از مسئولین خواست تا در جهت جلوگیری از افزایش قیمتها در بخش حمل و نقل اقدام نمایند و با جدیت موضوع را پیگیری کنند.
در ادامه نیز در خصوص پیگیری کمبود گاز بوتان و اتان، تعیین نرخ دستمزد کارگر ساختمان، حضور اداره تعزیرات حکومتی ماهانه دو بار در مرکز شهرستان و رسیدگی به پرونده متخلفان، نظارت بیشتر بر عملکرد واحدهای صنفی بحث و تبادل نظر شد.