سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان : در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها جای هیچ نگرانی برای مردم وجود نخواهد داشت

وی رویکرد سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را افزایش بهره وری سیستم حمل و نقل کشور ، نوسازی ناوگان حمل و نقل ، کاهش مصرف سوخت و بالارفتن ایمنی در محورها دانست.

بشیری تشریح بسته سیاسی حمایتی بخش حمل و نقل را در تمام شورای شهرستان ها و کمیته های حمل و نقل و سوخت شهرستانها را از جمله عملکرد بخش حمل و نقل و پایانه های استان در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها خواند.
وی اظهار داشت : امیدواریم با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مردم شاهد اثرات خوب آن در جامعه باشند.
سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گفت : از طرفی هم افزایش کرایه هم بصورت علمی محاسبه شده و درصد های مصوب آن بصورت منطقی در نرخ های موجود اعلام خواهد شد  و از مکانیزم لازم جهت برخورد با تخلفات احتمالی استفاده خواهیم کرد.
وی گفت : با برنامه ریزی های لازم صورت گرفته در قانون هدفمندکردن یارانه ها، جای هیچ نگرانی برای مردم وجود نخواهد داشت.
فرماندار مهریز نیز ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهور در خصوص  اهداف دولت در هدفمندسازی یارانه ها گفت :هدف این دولت این است که در اجرای قانون هدمندکردن یارانه ها کوچکترین مشکلی در زندگی عموم مردم به وجود نیاید.
کیانی مقدم فرماندار مهریز در خصوص قانون هدفمندکردن یارانه ها گفت: با اجرای این قانون روش ناعادلانه توزیع یارانه ها اصلاح می شود.
کیانی مقدم گفت : بررسی دقیق و کارشناسی که بایستی صورت می گرفته   در دولت نهم انجام شده و راه کار حل مشکل اقتصادی را در قالب طرح تحول اقتصادی مشتمل بر 7 محور اصلی که یکی از آنها هدفمندکردن یارانه هاست ارائه شده است.
فرماندار مهریز در ادامه خاطر نشان رکد : با اجرای طرح تحول اقتصادی شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور خواهیم بود.