مأموران مبارزه با مواد مخدر استان يزد و مأموران ايستگاه شهيد مدني مهريز طي دو عمليات جداگانه 63 كيلوگرم ترياك كشف و ضبط و 6 نفر را دستگير كردند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز و به نقل از پايگاه خبري پليس، مأموران عمليات ويژه مبارزه با مواد مخدر استان يزد مطلع شدند گروهي از قاچاقچيان فعال استان گلستان قصد دارند مقاديري مواد مخدر را با يكدستگاه خودروي سمند از استانهاي جنوبي به استان گلستان از مسير استان يزد حمل كنند.

در اين راستا مأموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان يزد با بررسي هاي لازم در محور چادر ملومستقر كه پس از مشاهده يكدستگاه سمند دستور ايست دادند كه راننده به ايست مأموران توجهي نكرد و متواري شد.

راننده حين فرار، مواد مخدر را از خودرو به بيرون پرتاب، كه پليس جهت متوقف كردن خودرو اقدام لازم را انجام ولي با توجه به سرعت زياد خودرو ولغزندگي جاده خودرو واژگون و 4 نفر متهم دستگير شدند.

در اين خصوص سه نفر از متهمان كه بعلت واژگوني خودرو مجروح شده بودند به بيمارستان انتقال و به صورت سرپايي درمان و متهم ديگر در بيمارستان بستري شد.

در اين عمليات 28 كيلو و 400 گرم ترياك كه توسط راننده به بيرون پرتاب شده بود كشف و ضبط شد.

مأموران ايستگاه شهيد مدني ‌مهريز نيز حين كنترل خودروهاي عبوري در روز گذشته به يك دستگاه تريلي اسكانيا كه با محموله خودرو سواري از بم عازم تهران بود مشكوك كه در بازرسي بعمل آمده ازخودرو 34 كيلو و700 گرم ترياك از داخل چهار دستگاه خودرو سواري محموله خودرو كشف و ضبط شد.

گفتني است، در اين راستا راننده و يكنفر سرنشين خودرو دستگير شد.