رييس تبليغات اسلامي مهريز خواستار هوشياري مردم دربرابر انحرافات شد
var YAHOO = {'Shortcuts' : {}}; if (typeof YAHOO == "undefined") { var YAHOO = {}; } YAHOO.Shortcuts = YAHOO.Shortcuts || {}; YAHOO.Shortcuts.hasSensitiveText = false; YAHOO.Shortcuts.sensitivityType = []; YAHOO.Shortcuts.doUlt = false; YAHOO.Shortcuts.location = "us"; YAHOO.Shortcuts.document_id = 0; YAHOO.Shortcuts.document_type = ""; YAHOO.Shortcuts.document_title = ""; YAHOO.Shortcuts.document_publish_date = ""; YAHOO.Shortcuts.document_author = "sajad_akhondi@yahoo.com"; YAHOO.Shortcuts.document_url = ""; YAHOO.Shortcuts.document_tags = ""; YAHOO.Shortcuts.document_language = "persian"; YAHOO.Shortcuts.annotationSet = { }; YAHOO.Shortcuts.headerID = "98ffbb57a04092edac2feccd0c3bee88";

رييس تبليغات اسلامي مهريز خواستار هوشياري مردم دربرابر انحرافات شد
 حجت السلام مجید جعفر پور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان مهریز گفت: بي توجهي و بي تفاوتي به فعاليت هاي برخي نحله و فرقه هاي منحرف آسيب هاي بزرگ فرهنگي را به همراه دارد.
وي اضافه کرد: يکي از خطراتي که نسل جوان و جامعه مذهبي ما را بشدت مورد هجمه خود قرار داده بحث رواج تفکرات انحرافي است.
وي گفت: دشمنان سخت در تلاش هستند تا کيان اسلامي و همچنين اعتقادات پاک مذهبي مردم را تحت تاثير اقدامات و فعاليت هاي کور خود قرار دهند.
جعفرپور خاطر نشان کرد: در دهه چهارم انقلاب اسلامي دشمنان مي خواهند با برخي ترفندهاي زيبنده و فريبنده افکار جوانان ما را خدشه دار کنند.
وي گفت: وجود برخي فرق و نحله هاي فکري در اصل با رويکرد ضربه زدن به مقدسات و تضعيف ارزش ها و انحراف جوانان و مردم متدين است .
وي بدون اشاره به نام اين نوع فرقه ها و تفکرات از همه متوليان امر فرهنگ و روحانيون تقاضا کرد در اين رابطه با جديت در صحنه حاضز باشند.
جعفرپور حفظ هوشياري در قبال اهداف و برنامه هاي دشمنان و ارتقاي سطح آگاهي هاي مردم و نسل جوان در باب تفکرات انحرافي را نيازمند پيگيري دانست و گفت: دين مبين اسلامي به عنوان کامل ترين مکتب جوابگوي همه نيازهاي و مسائل است و براي سعادت نيا و آخرت داراي برنامه است.