راه اندازی اداره تعزیرات حکوممتی به زودی در مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه کمیته قاچاق کالا و ارز شهرستان مهریز که با حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری،فرماندار مهریز و دیگر مسئولین ذیربط برگزار شد حسینی مدیر اداره کل تعزیرات حکومتی استان از استقرار اداره تعزیرات حکومتی در چند هفته آتی در مهریز خبر داد.

وی با ارئه گزارشی از عملکرد اداره کل تعزیات حکومتی استان پرداخت و قاچاق کالا را اینگونه تعریف کرد: خرید فروش ، حمل و نگهداری کالایی که جنبه تجاری داشته و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و عواید دولتی وارد یا خارج شده باشد.
وی از استقرار اداره تعزیرات حکومتی در چند هفته آتی در مهریز خبر داد و گفت: با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها این اداره تاکیدی ویژه در امر رسیدگی به پرونده های متخلفان در این امر را دارد.
سیدعلی محمدحسینی مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری از عملکرد کمیته قاچاق و ارز در مهریز ابراز خرسندی و بر فعالیت در زمینه افزایش آگاهی‌های مردمی و رفع هرگونه ابهامات در زمینه کالای قاچاق و لزوم حضور نهادهای فرهنگی برای فعالیت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و اگاهی بخشی به مردم تاکید کرد.
کیانی مقدم فرماندارمهریز نیز اهداف این کمیته را برنامه ریزی و هدایت در پیشگیری از قاچاق کالا وارز دانست و افزود : اهداف مهم این کمیته پیشگیری اطلاع رسانی و فرهنگ سازی جهت آگاهی و آشنایی مردم با معضرات و معضلات استفاده از کالای قاچاق در اقتصاد و فرهنگ میباشد.
در ادامه نیز مسئولین به ارائه پیشنهادات و نظراتی در خصوص بهتر کارکردن این کمیته در شهرستان پرداختند.